Właściwość terytorialna

Rewir komorniczy

Rewirem komorniczym Komornika Sądowego Mateusz Stanisława Borka jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wołominie. W skład tego obszaru wchodzą miasta i gminy:
Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz i Wołomin, Ząbki i Zielonka
.

Ponadto stosownie do treści art. 10 ust 1. Ustawy o Komornikach Sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Kancelaria Komornika Sądowego Mateusza Stanisława Borka znajduje się na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie, obejmującego obszar właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Komornik może prowadzić postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania/miejsce siedziby znajduje się we właściwości następujących sądów rejonowych:

 • Sąd Rejonowy w Wołominie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 • Sąd Rejonowy w Legionowie
 • Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Sąd Rejonowy w Otwocku
 • Sąd Rejonowy w Pruszkowie
 • Sąd Rejonowy w Piasecznie
 • Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

W przypadku składania wniosku o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi mającemu miejsce zamieszkania/miejsce siedziby poza właściwością Sądu Rejonowego w Wołominie, lecz w granicach właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wierzyciel, stosownie do treści art. 10 ust. 3 jest obowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa do wyboru Komornika.